Lynraske haier

Lynraske haier

Info

Studier av haiens adferd viser at man kanskje tok feil om hvor og hva den spiser.