Menneske mot gepard

Menneske mot gepard

Info

Dette programmet vil sette menneskets egenskaper på prøve mot gepardens.