Monsterfisk i Amazonas

© NGT
Monsterfisk i Amazonas

Info

Zeb Hogan har fanget det som kan være den største ferskvannsfiskearten i verden, mekongkjempemallen.