Nesten menneske: En elefants liv

© Gina Poole
Nesten menneske: En elefants liv

Info

I møte med brann, matmangel og rovdyr står tre elefantfamilier overfor utfordringer som nesten virker menneskelige. Dokumentaren følger elefantflokker som bruker nedarvet kunnskap under den lange vandringen etter mat og sikkerhet i Kenya, India og Mali. Vi ser nærmere på elefantenes sinn; deres unike evner til kommunikasjon, opplæring og medfølelse gjør dem i stand til å overleve under ekstreme forhold. Men trass i de majestetiske dyrenes styrke og intelligens, reduseres antall dyr i stort tempo.