Overlevelse i villmarken

@Shutterstock
Overlevelse i villmarken

Info

Alle ville dyr har sine metoder når det gjelder angrep og forsvar, kommunikasjon og paring samt jakt og territorier. For å lykkes i naturen må dyrene ha en strategi. Med fantastiske arkivopptak og nye dataanimasjoner ser vi nærmere på taktikkene dyrene bruker for å overleve og dominere i naturen.

Episoder

Sesong 1
 • Rikets regler

  +

  For mange arter er det største målet å vinne et territorium. Med et godt habitat får man godt med mat, tilgang til ly, mulighet for å pare seg og trygghet for ungene - alle store fordeler i villmarken. For territoriale dyr er territoriet kongeriket deres. De gjør alt for å sikre seg det, og innehaverne kjemper hardt for å forsvare det.

 • Naturens nett

  +

  Kommunikasjon er et viktig og mye brukt redskap i dyreverdenen. De som kan utnytte dette best får en stor fordel.

 • Praktisk paring

  +

  Vi ser på dyrenes metoder for å finne den beste partneren og få paret seg.

 • Kampstrategi

  +

  Evnen til å forsvare seg og slåss er viktig for ville dyr. De som kan dette best har størst sjanse til å overleve.

 • Angrepets mester

  +

  For alle rovdyr er hardt arbeid viktig, men i tillegg til dette må de ha en strategi.

 • Finurlig forsvar

  +

  Dyrene har mange måter å forsvare seg på om de blir angrepet. Uansett taktikk så vil de gjøre alt de kan for å overleve.