Redd Paradisøyene

National Geographic
Redd Paradisøyene

Info

Med innspill fra en av verdens ledende miljøaktivister, Jane Goddall, rettes søkelyset mot hvordan man skal ta vare på havene.