Rivaler: Flodhester mot løver

Rivaler: Flodhester mot løver

Info

På dagen verner flodhestene om territoriet sitt og er aggressive, på natten overtar rovdyrene styringen når flodhestene forlater den trygge elva.