Rovdyr: Når byttet angriper

National Geographic
Rovdyr: Når byttet angriper

Info

Når det gjelder kamp på liv og død mellom rovdyr og byttedyr, er det ingenting som føles bedre enn at den svakeste parten kommer seg unna.