Tøffe dyr

Tøffe dyr

Info

Vi møter underlegne dyr med overraskende egenskaper, fra sjøknelerens kraftige slag til den frykløse honninggrevlingen som slåss mot slanger.