USAs nasjonalparker: Bjørner

Torsdag 18.45

©National Geographic
USAs nasjonalparker: Bjørner

Neste visning på TV

  1. Torsdag 29 . september kl. 08.45

    USAs nasjonalparker: Bjørner

  2. Torsdag 29 . september kl. 12.40

    USAs nasjonalparker: Bjørner

  3. Torsdag 29 . september kl. 18.45

    USAs nasjonalparker: Bjørner

Info

Vi tar en nærmere titt på bjørnene i USAs nasjonalparker.