Ville Australia: Viljen til å overleve

©National Geographic
Ville Australia: Viljen til å overleve

Info

Glohet ørken og skoger fulle av rovdyr gjør at Australia har et av verdens tøffeste landskaper. Dyrene har måttet tilpasse seg på utrolige måter for å kunne overleve her.