Ville Botswana

National Geographic
Ville Botswana

Info

Botswana er et land med store motsetninger, der legendariske riker er formet av store krefter. De ulike miljøene gir dyrene forskjellige regler og utfordringer.