EN INTERNASJONAL DAG FOR BEVARING AV OZONLAGET.

01:12