Tajemnice Wielkich Jezior

1212
©National Geographic
Tajemnice Wielkich Jezior

Opis

W minionym 10-leciu nowoczesne metody badawcze pozwoliły odkryć na dnie Wielkich Jezior kolejne wraki statków. Niektóre sprzed ponad 100 lat.