Polityka Prywatności (Zaktualizowano)

Polityka Prywatności

Data Wejścia w życie: 20 Marzec 2019

The Walt Disney Company nabyła niektóre z działalności 21 Century Fox, w tym te, które świadczą usługi opisane poniżej. Niniejsza Polityka została zaktualizowana w celu odzwierciedlenia tej transakcji.

WPROWADZENIE

FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319107, NIP: 521-35-07-814, REGON: 141623170, kapitał zakładowy w wysokości  50.000,00 PLN (“Spółka” lub “my”), z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail FNGPrivacy_PL@fox.com, pragnie Cię poinformować, w jaki sposób gromadzimy, używamy i ujawniamy dane osobowe pozyskane od Ciebie i dotyczące Ciebie, za pośrednictwem strony internetowej https://www.natgeotv.com/pl i powiązanych z nią witryn mobilnych, aplikacji i widgetów (łącznie „Usługi Spółki”).

W poniższej tabeli możesz znaleźć Spis treści i krótkie podsumowanie niniejszej Polityki Prywatności. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Spółkę, możesz kliknąć w linki umieszczone w każdej sekcji podsumowania.

Spis Treści:

 1. CO I KOGO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
 2. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?
 3. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 4. NA JAKIEJ PODSTAWIE UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 5. JAK PRZETWARZANY TWOJE DANE OSOBOWE?
 6. KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 7. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?
 8. JAKIE MASZ PRAWA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 9. CO SIĘ STANIE W DNIU 25 MAJA 2018 R.?
 10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 11. JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podsumowanie:

 

Zagadnienie

Informacje

1.       

Co i kogo obejmuje niniejsza Polityka Prywatności?

Spółka jest administratorem danych osobowych, pozyskiwanych bezpośrednio od Ciebie i o Tobie za pośrednictwem Usług Spółki.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy korzystają z Usług Spółki bez rejestracji lub subskrypcji, jak i tych, którzy zarejestrowali się lub są subskrybentami Usług Spółki.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

2.      

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy na Twój temat?

Spółka może gromadzić dane bezpośrednio od Ciebie i o Tobie.

W szczególności, Spółka gromadzi (1) dane podane podczas rejestracji, (2) dane publiczne i Posty, (3) dane udostępnione Spółce poprzez media społecznościowe z uwagi na Twoją zgodę na ich udostępnienie oraz (4) dane o aktywności.

Nie zbieramy jednak ani informacji finansowych od dostawcy usług płatniczych, jak również wrażliwych danych na Twój temat.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

3.      

Jak używamy Twoich danych osobowych?

Głównym powodem, dla którego gromadzimy Twoje dane osobowe, jest dostarczanie Ci Usług Spółki i umożliwienie Ci korzystania z tych usług.

Dodatkowo, za Twoją uprzednią zgodą, możemy wysyłać Ci oferty, informacje o promocjach i komunikaty marketingowe, również oparte o Twoje osobiste preferencje i zwyczaje.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

4.      

Na jakiej podstawie używamy Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są gromadzone głównie w celu dostarczania Ci Usług Spółki.

Twoje dane osobowe są zbierane również z tego względu, iż jest to konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Niedostarczenie tych danych spowoduje niemożność oferowania Ci Usług Spółki.

Gdy Twoje dane są gromadzone w celach marketingowych, masz możliwość niedostarczania swoich danych osobowych Spółce.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

5.      

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. W tym celu Spółka wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i fizyczne, mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą i niedozwolonym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

6.      

Kto może mieć dostęp do twoich danych osobowych?

Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe (i) dostawcom usług (ii) naszym spółkom powiązanym i (iii) organom państwowym, jeśli jest to dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

7.      

Czy twoje dane osobowe są przekazywane za granicę?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do innych krajów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy. W każdym przypadku zapewniamy, iż używane są odpowiednie i dostosowane środki bezpieczeństwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

8.      

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Masz między innymi prawo dostępu, uzupełniania, aktualizacji, zmieniania i usunięcia swoich danych osobowych.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

9.      

Co się stanie w dniu 25 maja 2018 r.?

W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, które wprowadzi między innymi dodatkowe prawa dla osób fizycznych.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

10.    

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Spółka może zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności również w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującym prawem.

Prosimy spojrzeć na datę rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności, umieszczoną na początku, aby sprawdzić, kiedy niniejsza Polityka Prywatności była ostatnio zmieniona.

11.     

Jak mogę się z wami skontaktować w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować przy użyciu następującego adresu e-mail FNGPrivacy_PL@fox.com.

 

1. CO I KOGO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Spółka jest administratorem danych osobowych (przykładowo informacji, które identyfikują konkretną osobę, jak np. pełne imię i nazwisko lub adres e-mail), pozyskiwanych bezpośrednio od Ciebie i dotyczących Ciebie za pośrednictwem Usług Spółki. Dane są przetwarzane zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności i nasza Polityka Plików Cookies mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy korzystają z Usług Spółki bez rejestracji lub subskrypcji, jak i tych, którzy zarejestrowali się lub są subskrybentami Usług Spółki.

Jak zostało określone w Warunkach Użytkowania, Usługi Spółki są dostępne dla szerokiego grona odbiorców, nie są skierowane do dzieci i nie służą gromadzeniu danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

2. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

Spółka gromadzi (1) dane podane podczas rejestracji, gdy rejestrujesz się do Usług Spółki, (2) dane publiczne I posty, które udostępniasz przy użyciu Usług Spółki, (3) dane udostępnione Spółce poprzez media społecznościowe z uwagi na Twoją zgodę na ich udostępnienie, (4) dane o aktywności dotyczące sytuacji, kiedy uzyskujesz dostęp i korzystasz z Usług Spółki. W szczególności, Spółka gromadzi następujące rodzaje danych bezpośrednio od Ciebie i o Tobie:

 1. Dane podane podczas rejestracji to informacje, które podajesz, aby zarejestrować się do Usług Spółki, na przykład aby utworzyć konto, dodawać komentarze, otrzymywać newsletter lub wziąć udział w konkursie. Informacje podane podczas rejestracji mogą zawierać, na przykład, imię, nazwisko, adres -mail, płeć, kraj, kod pocztowy i datę urodzenia.
 2. Publiczne dane i posty, które składają się z komentarzy lub treści, które opublikowałeś w Usługach Spółki, oraz danych osobowych, które towarzyszą tym postom lub treściom, które mogą zawierać imię, nazwę użytkownika, komentarze, polubienia, status, informacje profilowe i zdjęcie. Publiczne informacje i posty są zawsze publiczne, co oznacza, że są dostępne dla wszystkich i mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania w zewnętrznych wyszukiwarkach.
 3. Dane pochodzące z mediów społecznościowych. Jeśli uzyskujesz dostęp lub logujesz się do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub podłączasz Usługę FNC do serwisu społecznościowego, dane, które gromadzimy, mogą również uwzględniać Twój numer ID użytkownika i/lub nazwę użytkownika powiązaną z tym serwisem społecznościowym, jakiekolwiek informacje lub treści, co do których zezwoliłeś, by były one udostępniane Spółce poprzez media społecznościowe, jak na przykład Twoje zdjęcie profilowe, adres e-mail lub lista znajomych, jak również wszelkie inne dane osobowe, które upubliczniłeś w związku z korzystaniem z tego serwisu społecznościowego. Kiedy uzyskujesz dostęp do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub kiedy łączysz Usługę Spółki z serwisem społecznościowym, upoważniasz Spółkę do gromadzenia, przechowywania i używania takich danych osobowych i treści zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Dane o aktywności. Kiedy uzyskujesz dostęp lub korzystasz z Usług Spółki, możemy gromadzić określone informacje o tych wizytach. Na przykład, aby umożliwić Ci połączenie z Usługami Spółki, nasze serwery otrzymują i rejestrują informacje o Twoim komputerze, urządzeniu i przeglądarce, w tym potencjalnie Twój adres IP, typ przeglądarki i inne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług Spółki z telefonu lub innego urządzenia, możemy gromadzić unikalny numer identyfikujący urządzenie przypisany do niego, dane o geolokalizacji lub inne informacje transakcyjne o tym urządzeniu. Pliki cookies i inne technologie śledzące (jak na przykład pliki cookies przeglądarki, pixele, beacony i technologia Adobe Flash, zwana potocznie „Flash cookies”) również mogą być gromadzone. Te technologie mogą być użyte do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoim korzystaniu z Usług Spółki, jak na przykład strony, które odwiedziłeś, video i inna treść, którą obejrzałeś, wyszukiwane przez Ciebie zapytania i reklamy, które zobaczyłeś. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookies.
 5. Informacje z innych źródeł. Możemy uzupełniać informacje, które gromadzimy, przy użyciu informacji podchodzących z innych źródeł, jak na przykład publicznie dostępne informacje o Twojej aktywności online i offline z serwisów społecznościowych oraz źródeł komercyjnych.

Nie gromadzimy:

 • Informacji finansowych od dostawcy usług płatniczych: w pewnych przypadkach możemy użyć niepowiązanej usługi płatniczej, aby umożliwić Ci zakup produktu lub dokonanie płatności („Usługa Płatnicza”). Jeśli chciałbyś nabyć produkt lub dokonać płatności przy użyciu Usługi Płatniczej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową Usługi Płatniczej. Wszelkie informacje, jakie dostarczysz podczas korzystania z Usługi Płatniczej, będą objęte polityką prywatności odpowiedniej Usługi Płatniczej, a nie niniejszą Polityką Prywatności. Nie mamy kontroli na tym, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak Usługi Płatnicze wykorzystują informacje w ten sposób zgromadzone.
 • Informacje wrażliwe: prosimy Cię o nieprzesyłanie do nas i nieujawnianie jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (jak na przykład informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia, informacje o czynach zabronionych lub o przynależności do związków zawodowych) w lub za pośrednictwem Usług Spółki lub w inny sposób.

Usługi Powiązane 

Wreszcie, Usługi Spółki mogą być również powiązane ze stronami, w tym stronami mediów społecznościowych, zarządzanymi przez podmioty niepowiązane ze Spółką, i mogą dostarczać reklamy lub ofertować treści, funkcjonalności, gry, newslettery, konkursy lub aplikacje opracowane lub utrzymywane przez podmioty niepowiązane ze Spółką. Spółka nie odpowiada za działania dotyczące prywatności niepowiązanych z nią podmiotów, i w sytuacji, w której opuścisz Usługi Spółki lub klikniesz w reklamę, powinieneś sprawdzić odpowiednią Politykę Prywatności tej innej usługi.

3. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe, które zgromadziliśmy bezpośrednio od Ciebie i które dotyczą Ciebie, są przez nas używane, aby:

 1. Dostarczać Ci Usługi Spółki i funkcjonalności;
 2. Mierzyć, analizować i ulepszać te Usługi Spółki i funkcjonalności;
 3. Ulepszać Twoje doświadczenie zarówno z Usługami Spółki dostępnymi online, jak i offline, poprzez dostarczanie treści, które możesz uznawać za odpowiednie i interesujące;
 4. Pozwolić Ci komentować treść i uczestniczyć w grach online, konkursach lub programach z nagrodami;
 5. Zapewnić Ci wsparcie klienta i udzielać odpowiedzi na zapytania;
 6. Chronić prawa Spółki i innych. Przykładowo mogą zaistnieć przypadki, w których Spółka będzie mogła użyć Twoich danych osobowych, w tym sytuacje, w których Spółka w dobrej wierze uzna, iż takie przetwarzanie będzie niezbędne w celu: (i) ochrony, egzekwowania lub obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Spółki, Partnerów Spółki lub ich pracowników, przedstawicieli, kontrahentów, licencjodawców i dostawców (w tym egzekwowanie naszych umów i naszych warunków użytkowania); (ii) ochrony bezpieczeństwa, prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Usług Spółki lub członków społeczeństwa; (iii) ochrony Spółki, jak również innych zaangażowanych podmiotów trzecich, takich jak dostawcy Spółki, przed oszustwem lub w celach zarządzania ryzykiem;
 7. Przestrzegać obowiązujących przepisów lub procesów prawnych i/lub odpowiadać na wnioski kierowane przez władze publiczne lub rządowe;
 8. Przeprowadzić transakcję korporacyjną, jak na przykład proponowana lub aktualna reorganizacja, połączenie, sprzedaż, joint venture, cesja, przeniesienie lub inna dystrybucja całości lub jakiejkolwiek części działalności Spółki, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Przykładowo, jeśli Spółka jest zaangażowana w połączenie lub przeniesienie całości lub istotnej części jej działalności, Spółka może ujawnić i przekazać Twoje dane osobowe do strony lub stron zaangażowanych w transakcję jako jej element;
 9. Zezwalać na funkcję udostępniania w ramach społeczności: jeśli logujesz się przy pomocy lub łączysz konto w serwisie społecznościowym z Usługami Spółki, możemy dzielić się Twoją nazwą użytkownika, zdjęciem i polubieniami, jak również Twoją aktywnością i komentarzami z innymi użytkownikami Usług Spółki i z Twoim znajomymi powiązanymi z Tobą w serwisie mediów społecznościowych. Możemy także dzielić się tymi danymi osobowymi z dostawcą serwisu społecznościowego
 10. Za Twoją uprzednią zgodą, wysyłać Ci (poprzez wiadomości e-mail, SMS, telefon, czat i media społecznościowe) oferty, informacje o promocjach i inne komunikaty marketingowe dotyczące Usług Spółki, usług/produktów Partnerów Spółki i/lub podmiotów trzecich działających w sektorze mediów lub rozrywki [*], uwzględniając spółki zależne i usługi lub funkcje co-branded, jak na przykład konkursy lub inne promocje organizowane wspólnie z podmiotem trzecim lub Partnerem Spółki, które mogą być hostowane w Usługach Spółki lub w usłudze Partnera Spółki lub podmiotu trzeciego;
 11. Za Twoją uprzednią zgodą, wysyłać Ci komunikaty marketingowe dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb przy użyciu kanałów komunikacji wskazanych w literze j) powyżej.

Możemy używać zanonimizowanych informacji lub informacji, które nie pozwalają już na Twoją identyfikację, nawet pośrednią (na przykład statystyki) dla wszelkich celów, lub dzielić je z podmiotami trzecimi.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w:

 • Sekcji 3 litery od a) do f) niniejszej Polityki Prywatności, jest niezbędne do świadczenia żądanych usług i dlatego jest obowiązkowe, jako że w przeciwnym razie usługi nie mogłyby być świadczone;
 • Sekcji 3 litera g) niniejszej Polityki Prywatności jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa i dlatego jest również obowiązkowe; oraz
 • Sekcji 3 litera h) niniejszej Polityki Prywatności jest dokonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki i jej kontrahentów w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co jest odpowiednio wyważone z Twoimi interesami od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych i jest przeprowadzane tylko w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. To przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i możesz się mu sprzeciwić w dowolnym momencie w sposób opisany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności.

Z drugiej strony, przetwarzanie Twoich danych osobowych dla pozostałych celów wskazanych w:

 • Sekcji 3 litera i) jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie jest możliwe połączenie konta w serwisie społecznościowym z Usługami Spółki, dlatego będziesz musiał się logować do Usług Spółki przy użyciu innego mechanizmu;
 • Sekcji 3 litery j) i k) jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie jest możliwe, aby Spółka i/lub podmioty trzecie dostarczały Ci ogólne komunikaty marketingowe dotyczące usług/produktów Spółki i podmiotów trzecich lub komunikaty dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz aby dostarczały usługi co-branded.

Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w Sekcji 3 litery i) do k) w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail wskazany w Sekcji 11 poniżej.

Poniżej możesz znaleźć tabelę wyjaśniającą powyższe kwestie:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dobrowolność lub niezbędność dostarczenia danych osobowych

 

Sekcja 3 lit. a): Świadczenie Usług Spółki

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 3 lit. b): Analiza i ulepszanie Usług Spółki

 

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych prowadziłoby do złej jakości Usług

Sekcja 4 lit. c): Poprawa jakości użytkowania

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych prowadziłoby do złej jakości Usług

Sekcja 4 lit. d): Interakcje użytkownika (komentarze, uczestniczenie w konkursach itp.)

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 4 lit. e): Wsparcie klienta

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 4 lit. f): Ochrona interesów Spółki i podmiotów trzecich

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 4 lit. g): Przestrzeganie obowiązków prawnych

Obowiązek prawny

 

Dostarczenie jest obowiązkowe

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 4 lit. h): Transakcje korporacyjne

Prawnie uzasadniony interes

 

Dostarczenie nie jest obowiązkowe

Możesz wykonać swoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, ale Spółka może kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku posiadania uzasadnionych podstaw ku temu, które są nadrzędne wobec Twoich interesy, lub w celu obrony prawnej.

Sekcja 4 lit. i): Dzielenie się w mediach społecznościowych

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż konieczność zalogowania się za pomocą innego konta

Sekcja 4 lit. j): Ogólny marketing

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż zaprzestanie otrzymywania komunikatów marketingowych

Sekcja 4 lit. k): Dostosowany marketing

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż zaprzestanie otrzymywania komunikatów marketingowych

 

5. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, i są chronione przy pomocy odpowiednich środków bezpieczeństwa, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności jednostek o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. W szczególności, Spółka używa odpowiednich organizacyjnych, technicznych, osobowych i fizycznych środków do zabezpieczenia danych osobowych będących w jej posiadaniu przed utratą, kradzieżą i niedozwolonym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.

6. KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka może ujawniać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w Sekcji 3 powyżej następującym kategoriom odbiorców, znajdującym się na terenie Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, zgodnie i w granicach postanowień Sekcji 7 poniżej:

 1. Podmioty trzecie będące dostawcami usług, którym powierzono wykonywanie czynności przetwarzania i są należycie umocowane do działania jako podmioty przetwarzające, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, jak na przykład dostawcy usług chmurowych, inne podmioty w grupie, dostawcy usług wspomagających lub wspierających Usługi Spółki, a więc na przykład między innymi spółki świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy;;
 2. Spółki powstałe w wyniku transakcji korporacyjnych możliwych połączeń, podziałów lub innych transformacji; oraz
 3. Partnerzy Spółki  do naszych Partnerów zaliczają się członkowie Grupy Spółek The Walt Disney("Partnerzy Spółki"). W celu uzyskania dalszych informacji o Partnerach Spółki prosimy o kontakt pod adresem: privacycontact@disney.com.
 4. Partnerzy biznesowi. Za Twoją uprzednią zgodą, Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym działającym w następujących sektorach: media, radio i telewizja, film, branża wydawnicza i/lub podróże , by umożliwić im wysyłkę komunikatów marketingowych do Ciebie;
 5. Właściwe organy w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

7. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niektóre kraje położone poza EOG są uznane przez Komisję Europejską za dające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami EOG. Pełna lista tych krajów jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. W celu przekazywania danych z terenu EOG do krajów, które nie są uznane za dające odpowiedni stopień ochrony przez Komisję Europejską, zastosowaliśmy odpowiednie i dostosowane środki bezpieczeństwa, przeznaczone do ochrony Twoich danych osobowych i przekazywania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, jak na przykład standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 i 46 Unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Masz prawo zażądać kopii powyższych środków i dalszych informacji na temat Twoich danych osobowych, kontaktując się ze Spółką na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności.

8. JAKIE MASZ PRAWA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo, w dowolnym momencie, do:

Otrzymania potwierdzania, czy Twoje dane osobowe istnieją, oraz do bycia poinformowanym o ich treści i źródle, weryfikacji ich poprawności oraz żądania ich poprawienia, aktualizacji lub zmiany;

 1. Żądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
 2. Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów.

Możesz skierować swoje żądanie na adres wskazany w Sekcji 11 poniżej. Prosimy, abyś wskazał w takiej wiadomości swój adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, jak również o jasne określenie, jakie informacje chciałbyś uzyskać, zmienić, zaktualizować, ukryć lub usunąć.

Pamiętaj, że nawet po usunięciu swojego konta lub jeśli nas poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych, kopie niektórych informacji z Twojego konta mogą być widoczne w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku, gdy udostępniłeś informacje przy użyciu mediów społecznościowych lub innych usług, lub na przykład, gdy przechowywanie takich kopii jest niezbędne do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa lub obrony prawnej. Ze względu na charakter technologii buforowania, Twoje konto może nie stać się natychmiast niedostępne dla innych. Możemy także przechowywać kopie zapasowe informacji dotyczących Twojego konta na naszych serwerach przez pewien czas po usunięciu konta lub po Twoim żądaniu usunięcia, aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Dajemy Ci również wiele możliwości wyboru w odniesieniu do naszego wykorzystania i ujawniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.  Możesz odwołać swoją zgodę na:

 • Otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną od nas. Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać od nas wiadomości e-mail dotyczących marketingu, możesz zrezygnować z otrzymywania tej komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach, lub zmieniając po prostu swoje preferencje w ustawieniach swojego profilu użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub przy użyciu narzędzia do zarządzania zgodami, dostępnego na naszej stronie, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Możesz także przesłać wiadomość na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności. W każdym przypadku Spółka może w dalszym ciągu wysyłać Ci wiadomości organizacyjne, dotyczące świadczenia Usług Spółki.
 • Dzielenie się przez nas Twoimi danymi osobowymi z Partnerami Spółki lub partnerami biznesowymi w ich celach marketingowych. Jeśli wolałbyś, abyśmy przestali dzielić się Twoimi danymi osobowymi z Partnerami Spółki i/lub partnerami biznesowymi w celach ich marketingu bezpośredniego, możesz z tego zrezygnować, zmieniając po prostu swoje preferencje w ustawieniach swojego profilu użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub przy użyciu narzędzia do zarządzania zgodami dostępnego na naszej stronie, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności.

We wszystkich powyższych przypadkach, możemy się z Tobą skontaktować i poprosić Cię o więcej informacji, które będą niezbędne do prawidłowej obsługi Twojej wiadomości. Ponadto, od dnia 25 maja 2018 r. będziesz posiadać dodatkowe prawa wskazane w Sekcji 9 poniżej.

9. CO SIĘ STANIE W DNIU 25 MAJA 2018 R.?

W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO i znajdą zastosowanie następujące postanowienia:

B. Okresy przechowywania stosowane do Twoich danych osobowych

 Będziemy przechowywać Twoje dane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane były zgromadzone, określonych w niniejszej Polityce Prywatności. W każdym przypadku zastosowanie znajdą następujące okresy przechowywania danych do przetwarzania danych w celach określonych poniżej:

 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litery od a) do h) niniejszej Polityki Prywatności są przechowywane przez okres świadczenia Usług Spółki i dodatkowo przez czas trwania okresu przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem, po zakończeniu świadczenia Usług Spółki; Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera i) niniejszej Polityki Prywatności są przechowywane przez czas niezbędny do logowania się do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego; oraz
 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera j) są przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że inny zgodny z prawem cel wymaga lub zezwala na przechowywanie danych zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału 9 A;
 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera k) są przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że inny zgodny z prawem cel wymaga lub zezwala na przechowywanie danych zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału 9 A.

Po upływie okresu przechowywania, Twoje dane osobowe będą usunięte, zanonimizowane lub zagregowane.

B. Dodatkowe prawa

Oprócz praw wskazanych w Sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności, od momentu rozpoczęcia stosowania RODO będziesz mieć prawo, w dowolnym momencie, do:

 1. Żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:
  • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, do czasu, aż podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich poprawienia lub weryfikacji ich poprawności;
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;
  • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
  • Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych opartemu o prawnie uzasadniony interes, do czasu weryfikacji, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu, jako osoby, której te dane dotyczą.
 2. Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 3. Żądania usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki;
 4. Otrzymania elektronicznej kopii Twoich danych osobowych, jeśli chciałbyś przesłać swoje dane osobowe, które do nas dostarczyłeś, do siebie lub do innego usługodawcy („przeniesienie danych”) – w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przetwarzanie (i) obywa się na podstawie Twojej zgody lub (ii) jest niezbędne do świadczenia usług spółki; oraz
 5. Wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka może zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności z różnych przyczyn (w tym między innymi z uwagi na zmiany w zakresie obowiązującego prawa i wykładni, decyzje, opinie i zarządzenia odnoszące się do obowiązującego prawa).

Prosimy spojrzeć na datę rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności, umieszczoną na początku, aby sprawdzić, kiedy dokument był ostatnio zmieniony. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą ogłaszane z wyprzedzeniem poprzez publikację zmienionej Polityki Prywatności w Usługach Spółki. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, które zmienią charakter przetwarzania lub rozszerzą nasze uprawnienia co do użycia Twoich danych osobowych, które już Spółka zgromadziła, powiadomimy Cię o tym i zapewnimy Ci wybór w kwestii przyszłego użycia tych danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

11. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami przy pomocy następującego adresu e-mail: FNGPrivacy_PL@fox.com.