Alarm dla Ziemi

1212
©National Geographic
Alarm dla Ziemi

Opis

Eksperci objaśniają, w jaki sposób działalność człowieka uruchamia niebezpieczne sprzężenia zwrotne dodatnie, które potęgują globalne ocieplenie.