Poznaj bliżej

Sezon 1

Fascynujący dokument, który poszukuje znaczenia chrześcijaństwa, rozszyfrowując jego znaki, symbole, ikonografię, a także badając legendy i cuda.

00:30