Najcięższe więzienie w historii

1212
Najcięższe więzienie w historii

Opis

Film ukazuje codzienne życie więziennej społeczności, pełne brutalności i bezustannej walki o przetrwanie. Jest też opisem współczesnego systemu więziennictwa.