Tajemnicze bunkry Hitlera

1212
Tajemnicze bunkry Hitlera

Opis

Zdobywając Berlin, Sowieci zrównali z ziemią 90% zabudowy miasta. Jednak sieć podziemnych bunkrów, w których chronili się mieszkańcy, przetrwała.