Ucieczki przez druty. Podziemny schron

1212
Ucieczki przez druty. Podziemny schron

Opis

Historia prób ucieczek z obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau podjętej przez desperatów z obozowego komanda z wykorzystaniem podziemnej skrytki na terenie jednego z podobozów.