Wideo z programu

Zapowiedź

Sezon 1

Autorzy serii ukazują, jak doszło do fundamentalnej zmiany stanowiska władz USA na temat doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających.

00:30