Za kulisami: Najcięższe więzienia w Rosji

1212
Za kulisami: Najcięższe więzienia w Rosji

Opis

Niecodzienna okazja, aby przyjrzeć się, jak funkcjonuje system więziennictwa i wymiar sprawiedliwości światowego supermocarstwa.