Za kulisami: Chasydyzm

1212
Za kulisami: Chasydyzm

Opis

Żydowski ruch religijny o charakterze mistycznym zakorzeniony w judaizmie. Ważnym elementem głoszonej w nim nauki jest emocjonalne i żywiołowe przeżywanie modlitwy oraz tzw. życie w zachwyceniu. Program prezentuje historię oraz obecny status na świecie chasydów.