Aleja rekinów

1212
Aleja rekinów

Opis

Setki rekinów podążają za wielkimi ławicami sardynek, migrującymi ku wybrzeżom Afryki. Kończy się to prawdziwym "wielkim żarciem".