Dzikie ostoje Europy

1212
© Off the Fence/John Waters
Dzikie ostoje Europy

Opis

Europa to kontynent o zróżnicowanym klimacie i ukształtowaniu terenu. Na jej obszarze znajdziemy jedne z najpiękniejszych krajobrazów na świecie.