Królowa pawianów

1212
Królowa pawianów

Opis

Portret życia pawianów ukazany z perspektywy przywódczyni stada o imieniu Tubu.