Niedźwiedzie polarne

1212
@ Pyramid Productions I Inc.
Niedźwiedzie polarne

Opis

Niedźwiedzie polarne spędzają lato na stałym lądzie. Jesienią powracają na lodowe kry, z których polują na ryby i foki.