Tron górskiej dżelady

1212
Tron górskiej dżelady

Opis

Rządzone silną ręką stado dżelad jest w niebezpieczeństwie. Stojący na czele grupy samiec staje się obiektem ataków panoszących się kawalerów.