TERMENI ŞI CONDIŢII

Acești Termeni şi condiţii se aplică în cazul în care accesezi site-ul http://www.natgeotv.com/ro precum şi site-urile înrudite. Accesul şi folosirea site-ului sunt oferite de NGC Europe Limited şi se supun Termenilor şi condiţiilor de mai jos. Utilizarea site-ului presupune acceptarea şi respectarea acestora încă de la prima accesare. NGC Europe Limited îşi rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi în orice moment, făcând publice online aceste modificări.

În Termeni şi condiţii, referirile la utilizatorul site-ului se vor face prin "tu" sau "al tău", iar cele privind furnizorul site-ului prin "noi" sau "al nostru".

1. Conţinut - Site-ul îţi este oferit de noi pentru informare, divertisment şi educare. Noi nu garantăm că informaţia de pe site este corectă, completă şi de actualitate. Materialele de pe site (fotografii, imagini, text) nu pot fi copiate, reproduse, republicate, descărcate, difuzate sau transmise în vreun fel, cu excepţia utilizării în scop personal, non-comercial. Orice altă utilizare necesită permisiunea noastră prealabilă, în scris.

2. Eşti de acord să nu adaptezi, modifici sau să creezi un alt articol pe baza vreunui material aflat pe site sau să-l foloseşti pentru orice alt scop decât cel personal, non-comercial. Eşti de acord să foloseşti site-ul numai în scopuri legale şi într-un mod care nu împiedică sau nu limitează utilizarea site-ului de o terţă parte. Aceste restricţii şi interdicţii includ comportamente ilegale sau care produc neplăceri vreunei persoane cât şi transmiterea de materiale obscene sau agresive.

3. Nu ai dreptul să postezi pe site sau să transmiţi prin intermediul acestuia materiale defăimătoare, ameninţătoare, obscene, vătămătoare sau pornografice şi nici materiale care ar încălca în vreun fel drepturile celorlalţi (de proprietate intelectuală, de confidenţialitate sau la intimitate) sau care ar cauza neplăceri ori s-ar afla în contradicţie cu legile aplicabile. Nu ai dreptul să exprimi opinii vulgare, dure, sexiste, rasiste sau ofensatoare. Trebuie să respecți în orice moment ceilalţi utilizatori ai site-ului.

4. Limitarea răspunderii - ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, ÎŢI OFERIM ACEST SITE PRECUM ŞI INFORMAŢIILE, NUMELE, IMAGINILE, LOGO-URILE ŞI ICONIŢELE CARE FAC REFERIRE LA NOI, LA PRODUSELE ŞI SERVICIILE NOASTRE, LA PRODUSELE ŞI SERVICIILE TERŢELOR PĂRŢI DE PE SITE ÎN FORMA ACTUALĂ ŞI NU OFERIM GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, GRADUL DE COMERCIALITATE, GRADUL DE UTILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NON-VIOLAREA, COMPATIBILITATEA, SECURITATEA ŞI ACURATEŢEA ACESTOR MATERIALE. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PAGUBE APĂRUTE ÎN URMA FOLOSIRII SAU A INCAPACITĂŢII DE FOLOSIRE A SITE-ULUI, A PIERDERILOR DE DATE SAU BENEFICII REZULTATE DIN SAU AVÂND LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI.

5. Erori şi întreruperi - Noi nu garantăm că serviciile oferite de site vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defecţiunile vor fi remediate sau că site-ul sau serverul care permite accesul la acesta nu are viruşi sau alte defecţiuni sau că oferă funcţionalitate, acurateţe şi credibilitate totală a materialelor. Noi nu ne asumăm responsabilitatea şi nu putem fi traşi la răspundere pentru eventualele pagube sau viruşi care-ţi pot afecta calculatorul sau alte echipamente în urma accesării sau utilizării site-ului nostru sau în urma descărcării de materiale, date, texte, imagini, clipuri video sau audio de pe site.

6. Site-uri ale terţelor părţi - Eşti de acord cu faptul că noi nu suntem răspunzători pentru accesibilitatea site-urilor aparţinând unor terţe părţi sau de materialul accesat prin intermediul site-ului. Nu suntem răspunzători sau pasibili de răspundere pentru nicio informație, reclamă, produs sau serviciu disponibile pe site-urile în cauză sau aparţinând materialelor din respectivele site-uri, nici pentru pagubele, pierderile sau ofensele suferite ca urmare sau având legătură cu utilizarea sau credibilitatea acordată informațiilor, reclamelor, produselor şi serviciilor disponibile pe site-urile în cauză sau aparţinând materialelor din respectivele site-uri. Orice înţelegere între tine şi un ofertant găsit pe sau prin intermediul site-ului, incluzând plăți pentru produse şi livrarea acestora, servicii şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau reprezentări care decurg din astfel de înţelegeri, se realizează exclusiv între tine şi ofertantul comercial sau de publicitate respectiv. Eşti de acord să nu ne consideri răspunzători pentru pierderi sau pagube de orice fel apărute ca urmare a unor astfel de înţelegeri.

7. Logo-uri - Denumirile, imaginile şi logo-urile prin care sunt identificate National Geographic Channel, terţele părţi, produsele şi serviciile acestora sunt mărci înregistrate ale Societăţii National Geographic, NGT, Inc, NGC Network International, LLC şi subsidiarelor sale, ale NGC Europe Limited şi subsidiarelor sale şi/sau terţelor părţi. Nu vei interpreta că vreo parte a acestui site îţi conferă ţie sau unei terţe părţi, în orice mod, licenţă sau drepturi, sub orice altă marcă înregistrată, asupra acestor nume, imagini şi/sau logo-uri. Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi cele asupra bazei de date din acest site, sunt în proprietatea şi sub licenţa noastră.

8. Postarea de materiale - În momentul în care eşti invitat să postezi pe site materiale (text, imagini, conţinut video sau audio), ţi se cere să ne oferi dreptul perpetuu, non-exclusiv, sublicențiabil și fără redevențe de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, realiza lucrări derivate, distribui în toată lumea şi exercita toate drepturile de autor şi de publicitate aferente acelor materiale şi/sau de a încorpora materialele tale în alte lucrări, în orice sursă media existentă azi sau dezvoltată mai târziu, pe parcursul întregii perioade de existenţă a oricăror drepturi ce însoțesc materialele respective. Dacă nu doreşti să ne acorzi aceste drepturi, te rugăm să nu postezi materialele tale pe site. Introducerea acestora pe site implică garanţia din partea ta că:

• (originalitate) materialele sunt originale şi că tu eşti deţinătorul drepturilor de autor;

• (nicio încălcare) nimic din materialele respective nu este obscen sau defăimător şi nu violează niciun drept al vreunei persoane implicate, niciun drept de proprietate al acesteia, niciun drept moral, niciun drept de autor, de confidenţialitate, de publicitate sau orice alt drept al unei terţe părţi;

• (nicio restricţie sau plată) Noi putem folosi, difuza, transmite şi exploata materialele şi ne putem exercita drepturile acordate prin prezenta înţelegere fără restricţie sau plată către tine sau către o terţă parte, iar tu renunţi la toate aşa-numitele drepturi morale asupra materialelor; şi

• (terţe părţi) ai obţinut toate aprobările necesare din partea tuturor persoanelor îndreptățite cu privire la respectivele materiale şi la utilizarea sa de către noi şi că nici materialele, nici reproducerea acestora de către noi nu vor viola niciun drept al unei terţe părţi.

9. Garanţie - Eşti de acord să ne scuteşti, la cerere, de orice revendicări, obligaţii, plată de daune, costuri şi cheltuieli, inclusiv taxe legale, apărute ca urmare a vreunei încălcări a acestor Termeni şi condiţii de către tine sau de orice alte îndatoriri rezultate din utilizarea site-ului de către tine.

10. Anulare - Avem dreptul de a anula imediat dreptul tău de utilizare a site-ului dacă vom decide, la propria noastră discreţie, că ai încălcat aceşti Termeni şi condiţii sau că ai avut un comportament considerat de noi inacceptabil.

11. Caracter nul - Dacă oricare dintre clauzele acestor Termeni şi condiţii sunt declarate ilegale, invalide sau neexecutabile din raţiuni de legislaţie a altui stat sau a altei ţări, atunci, în limitele jurisdicţionale în care respectivele clauze sunt ilegale, invalide sau neexecutabile, ele vor fi eliminate, iar restul vor fi păstrate, rămânând în vigoare şi continuând să fie obligatorii şi executorii.

12. Legea guvernantă - Prevederile acestor Termeni şi condiţii vor fi interpretate în conformitate cu legile Angliei şi Ţării Galilor. Disputele ce rezultă de aici se vor supune exclusiv judecăţii curţilor judecătoreşti din Anglia şi Ţara Galilor.

13. Neacceptare - Dacă aceşti Termeni şi condiţii nu sunt acceptaţi în totalitate, nu vei avea drept de acces pe site şi trebuie să încetezi imediat utilizarea acestuia.

14. Confidenţialitate - Noi ne supunem legislaţiei de protecţie a datelor aplicabilă în Marea Britanie în privinţa informaţiilor referitoare la persoana ta. Pe paginile site-ului, eşti uneori rugat să completezi o serie de informaţii despre tine. Aceste informaţii vor fi folosite în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate.