1917. godina: Jedna godina, dve revolucije

16+16+
1917: One Year, Two Revolutions © AKG
1917. godina: Jedna godina, dve revolucije

Sinopsis

Između februara i oktobra 1917. godine, Carska Rusija, koja je smatrana večnom, doživela je revoluciju. Devet meseci građanskih i spontanih pobuna podstaknutih umorom od 1. svetskog rata. Devet meseci nadanja, slobode i demokratskih težnji.