Čovekoliki majmun u čoveku

12+12+
Čovekoliki majmun u čoveku

Sinopsis

Naš DNK se razlikuje od DNK šimpanze za svega 1,4%, pa zašto su onda ljudi toliko drugačiji od velikih čovekolikih majmuna?