Isušivanje Bermudskog trougla

16+16+
Isušivanje Bermudskog trougla

Sinopsis

Saznajte šta tačno leži ispod površine mitskog Bermudskog trougla uz pomoć podataka dobijenih od sofisticiranih sonara.