Izgubljene mumije Nove Gvineje: Nova saznanja

12+12+
National Geographic
Izgubljene mumije Nove Gvineje: Nova saznanja

Sinopsis

Visoko na klisurama, okružujući narod Koke iz Nove Gvineje, sede njihovi preci u stolicama iznad grada. Mumifikovana tela sačuvana da ih svi mogu posetiti. Od 1950, zbog Evropljana koji posećuju ovaj region, mumifikovanje je bilo zabranjeno.