Nacistički hram strašnog suda

16+16+
Furneaux and Edgar/NGC
Nacistički hram strašnog suda

Sinopsis

Priča o tajnom SS štabu koji je Himler izgradio koristeći robovsku radnu snagu u nadi da će to postati paganski "Vatikan" Trećeg rajha.