Veza između Sirije i ISIL-a

U svetu u kome svako oseća pretnju radikalizma i globalnog terorizma, Sebastijan Junger proučava Siriju kroz sopstveno iskustvo. Nasilje koje je stvorilo milione izbeglica i posejalo strah širom sveta nije rezultat samo jednog građanskog rata.

01:56

Više o ovoj seriji  (7 videa)