U SS odredu: Uspon do moći

12+12+
U SS odredu: Uspon do moći

Sinopsis

Uz pomoć retkih arhiva, ovaj film prepričava krvavu istoriju SS odreda, čiji pojedini članovi su i danas živi i pristali su da pričaju sa nama.

Epizode

Sezona 1
  • Hitlerova zla elita

    +

    Hitler je 1925. godine oformio SS kao svoju privatnu vojsku koja će mu biti verna do smrti. Mladi nemački dobrovoljci koji su se pridružili SS-u maštali su o tome da se pridruže eliti Trećeg rajha.

  • Hitlerova mašina za ubijanje

    +

    Tokom Drugog svetskog rata Hitler je zadužio SS da istrebi neprijatelje režima. Verujući da time brane Nemačku, mnogi mladi pripadnici SS odreda ubijali su komuniste i sovjetske Jevreje.