Invazija polarnih medveda

Ponedeljak 1 januar 15:35

AllAll
@ Pyramid Productions I Inc.
Invazija polarnih medveda

Sledeće emitovanje

  1. Ponedeljak 1 januar u 15:35

    Invazija polarnih medveda

Sinopsis

„Invazija polarnih medveda“ prati filmsku ekipu koja putuje u subarktičke predele da istraži polarne medvede u prirodnom okruženju i ispita štetan uticaj čoveka na njihovu populaciju. Kasna je jesen i polarni medvedi se vraćaju na ledene sante.