Čudovišna žaba

AllAll
© Earth Touch Ltd
Čudovišna žaba

Sinopsis

Danas ima preko 5.000 različitih vrsta žaba koje naseljavaju sve krajeve sveta, od tropskih džungli i močvara, do pustinja i tundri. Neke su razvile ekstremne i bizarne načine da prežive. Neobična porodica sa čudnim oblicima, formama i veličinama.