Invazija polarnih medveda

AllAll
@ Pyramid Productions I Inc.
Invazija polarnih medveda

Sinopsis

„Invazija polarnih medveda“ prati filmsku ekipu koja putuje u subarktičke predele da istraži polarne medvede u prirodnom okruženju i ispita štetan uticaj čoveka na njihovu populaciju. Kasna je jesen i polarni medvedi se vraćaju na ledene sante.