Kraljica babuna

AllAll
Kraljica babuna

Sinopsis

Kažu da u divljini niko ne strada od starosti. Jedna ženka babuna opire se pravilu. “Kraljica babuna” pruža prisnu sliku života u čoporu kroz oči njegovog matrijarha Masadi. Još od rođenja, ona je predodređena za položaj kraljice.