Pad predatora: Kada plen napada

AllAll
National Geographic
Pad predatora: Kada plen napada

Sinopsis

Kada je u pitanju borba na život i smrt između predatora i plena, nema ništa zabavnije od posmatranja slabijeg kako uspešno beži jačem napadaču.