U čoporu

AllAll
iStock
U čoporu

Sinopsis

Vukovi, lavovi, hijene, merkati i delfini se rađaju bez veština potrebnih za preživljavanje. Njih moraju da nauče od čopora. Svako mora da da svoj doprinos kao vojnik, vođa ili lovac u čoporu kojim dominiraju seksualna tenzija i borba za moć.