Zemlja deset hiljada medveda

AllAll
Zemlja deset hiljada medveda

Sinopsis

Istureno na jug od krajnjeg istoka Rusije leži izolovano planinsko poluostrvo gde vulkani, gejziri i vreli izvori stvaraju dim, paru i vatru. Ova surova i lepa zemlja je dom jedne od najvećih populacija mrkih medveda na svetu.