Groblje Inka: Kosti kao dokazi

12+12+
©National Geographic
Groblje Inka: Kosti kao dokazi

Sinopsis

Groblje prepuno kostiju nudi neverovatne tragove u istraživanju uzroka propasti Inka. Forenzička, arheološka i istorijska istraživanja promeniće naše shvatanje poslednjih dana opstanka nekada moćne drevne civilizacije.