Isusove misterije

12+12+
© National Geographic
Isusove misterije

Sinopsis

Ova specijalna emisija se bavi mnogim misterijama koje okružuju lik Isusa i istraživuje značenje i svrhu njegovog života.