Praistorijske žene

6+6+
©National Geographic
Praistorijske žene

Sinopsis

Žene u praistoriji nisu samo provodile vreme u pećinama. Savremena tehnologija upućuje na mnogo važniju ulogu žena u praistorijskom društvu.