Titanik: 20 godina kasnije sa Džejmsom Kameronom

6+6+
©National Geographic
Titanik: 20 godina kasnije sa Džejmsom Kameronom

Sinopsis

Džejms Kameron i tim stručnjaka osvrću se na nove informacije prikupljene tokom 20 godina od snimanja filma "Titanik" 1997. godine.