Najopasnije ajkule Amerike

12+12+
© National Geographic
Najopasnije ajkule Amerike

Sinopsis

Čak 175 različitih vrsta ajkula živi u vodama oko SAD. Samo mali broj njih napada čoveka. Međutim, u SAD se dogodi više napada ajkula u jednoj godini nego u čitavom ostatku sveta.