Šri Lanka: Dinastija leoparda

©National Geographic
Šri Lanka: Dinastija leoparda

Sinopsis

Nizije Šri Lanke jesu dom jednoj od najbrojnijih populacija leoparda na svetu. U ovim nizijskim džunglama živi šrilankanški leopard, najmoćniji predator u državi.