Politika Privatnosti (Ažurirano)

Kompanija The Walt Disney Company je stekla određeni deo poslovanja kompanije 21st Century Fox, a koji sadrži i obezbeđivanje usluga opisanih u tekstu ispod. Ove smernice su ažurirane kako bi taj prenos bio uzet u obzir.

Politika privatnosti

Proizvodi pravno dejstvo od 20 marta 2019. godine

UVOD

FOX Networks Group Bugarska posluje u Srbiji preko Fox Networks Group PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, BEOGRAD (STARI GRAD) - sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Balkanska 2, lokal 2101 (“Društvo” ili “mi”), koje možete kontaktirati putem e-mail adrese fngprivacy_bg@fox.com, želi da vas informiše o tome kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti od vas i u vezi sa vama, preko ovog web sajta  http://www.natgeotv.com/rs (zajedno označeno kao: „usluge Društva“).

Tabelu sa sadržajem i kratak pregled ove Politike privatnosti možete naći u tabeli ispod. Za više detalja u vezi sa obradom podataka koje vrši Društvo, kliknite na linkove u svakom odeljku kratkog pregleda.

Sadržaj

 1. NA ŠTA I NA KOGA SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?. 
 2. KOJE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO O VAMA?. 
 3. ZAŠTO PRIKUPLjAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?. 
 4. PO KOM PRAVNOM OSNOVU OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?. 
 5. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?. 
 6. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?. 
 7. DA LI SE VAŠI PODACI O LIČNOSTI PRENOSE U INOSTRANSTVO?. 
 8. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?. 
 9. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?. 
 10. AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI. 
 11. KONTAKTIRAJTE NAS. 

 

Pitanje

Informacija

1.     

Na šta i na koga se odnosi ova politika privatnosti?

Društvo je rukovalac podataka o ličnosti koje mi prikupljamo od vas i o vama putem usluga Društva.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve korisnike koji koriste usluge Društva. Za više informacija kliknite ovde

2.     

Koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo o vama?

Društvo može prikupljati podatke od vas i o vama.

Naročito, Društvo prikuplja (1) kontakt informacije, samo ako nas kontaktirate i (2) podatke o aktivnostima, kada stupate u interakciju sa uslugama Društva.

Mi ne prikupljamo osetljive podatke koji se odnose na vas.

Za više informacija kliknite ovde

3.     

Zašto prikupljamo vaše podatke o ličnosti?

Glavni razlog zašto prikupljamo podatke o vama je da vam pružimo usluge Društva i da vam omogućimo interakciju sa takvim uslugama.

Za više informacija kliknite ovde

4.     

Po kom osnovu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti se uglavnom prikupljaju kako bismo vam pružili usluge Društva.

Vaši podaci o ličnosti mogu takođe biti nužno prikupljeni kako bi bili u skladu sa važećim zakonskim obavezama i / ili radi zaštite legitimnog interesa Društva.

Nepružanje takvih podataka će značiti da je nemoguće da vam se ponude i / ili pruže usluge Društva.

Za više informacija kliknite ovde

5.     

Kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Sigurnost vaših podataka je prioritet za nas. Shodno tome, Društvo je primenilo adekvatne administrativne, tehničke i fizičke mere radi zaštite vaših podataka o ličnosti od gubitka, krađe i neovlašćene upotrebe, otkrivanja ili promene.

Za više informacija kliknite ovde

6.     

Ko ima pristup vašim podacima o ličnosti?

 

Društvo može da podeli vaše podatke o ličnosti (i) pružaocima usluga, (ii) našim Povezanim društvima  i (iii) državnim vlastima, kada je to dozvoljeno važećim zakonima.

Za više informacija kliknite ovde

7.     

Da li se vaši podaci o ličnosti prenose u inostranstvo?

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneseni u druge države, posebno u Bugarsku i u Španiju, u skladu sa važećim propisima o privatnosti. U svakom slučaju, uvek se postaramo da su odgovarajuće i prikladne zaštitne mere, namenjene da zaštite vaše podatke o ličnosti (takve mere zaštite su u skladu sa važećim zakonima), postavljene kako bi zaštitili vaše podatke o ličnosti.

Za više informacija kliknite ovde

8.     

Koja su vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti?

Prema lokalnim važećim zakonom imate, između ostalog, pravo da zatražite pristup, dopunu, ažuriranje, izmenu i brisanje vaših podataka o ličnosti.

Za više informacija kliknite ovde

9.     

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti će se obično skladištiti u našim sistemima za period neophodan za pružanje usluga Društva.

Za više informacija kliknite ovde

10.  

Ažuriranja ove Politike privatnosti

Društvo može da izmeni ili ažurira ovu Politiku privatnosti kako bi bila u skladu sa važećim zakonom.

Molim vas pogledajte datum stupanja na snagu na vrhu ove Politike privatnosti kako biste videli kada je ova Politika privatnosti poslednji put izmenjena.

11.  

Kako vas mogu kontaktirati u vezi sa obradom mojih podataka o ličnosti?

Možete nas kontaktirati na sledeću e-mail adresu fngprivacy_bg@fox.com.

 

 1. NA ŠTA I NA KOGA SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI

Društvo je rukovalac podataka o ličnosti (npr. informacija koja identifikuje određenu osobu, kao što je puno ime i prezime ili e-mail adresa) koje prikupljamo od vas i u vezi sa vama putem usluga Društva, koje su obrađene u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti i naša Politika Kolačića se primenjuje na sve korisnike koji koriste usluge Društva.

 1. KOJE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO O VAMA?

Društvo prikuplja sledeće vrste podataka od vas i u vezi sa vama:

 1. Kontakt informacije. Ovo su informacije koje možete dati prilikom kontaktiranja Društva putem sredstava opisanih u uslugama Društva, uključujući Odeljak 11 ove Politike privatnosti, tako da Društvo može odgovoriti na vaš upit. Kontakt informacije mogu da uključuju, na primer, vaše ime, prezime, e-mail adresu, poštansku adresu ili broj telefona.
 2. Podaci o aktivnostima. Kada pristupite i stupate u interakciju sa uslugama Društva, možemo prikupiti određene informacije o tim posetama. Na primer, da bismo dozvolili vašu vezu sa uslugama Društva, naši serveri primaju i beleže informacije o vašem računaru, uređaju i pretraživaču, uključujući potencijalno vašu IP adresu, vrstu pretraživača i druge informacije o softveru ili hardveru. Ako uslugama Društva pristupate putem mobilnog ili drugog uređaja, možemo prikupiti jedinstveni identifikator uređaja koji je dodeljen tom uređaju, podatke o geolokaciji ili druge transakcione informacije za taj uređaj. Kolačići i druge tehnologije praćenja (kao što su kolačići pretraživača, pikseli, signali) i Adobe Flash tehnologija pod uobičajenim nazivom "Flash kolačići") se takođe mogu prikupljati. Ove tehnologije se takođe mogu koristiti za prikupljanje i čuvanje informacija o vašem korišćenju usluga Društva, kao što su stranice koje ste posetili, sadržaj koji ste pregledali, upite za pretragu koje ste pokrenuli i reklame koje ste videli. Za više informacija posetite našu Politiku Kolačića.
 3. Informacije iz drugih izvora. Informacije koje prikupljamo možemo dopuniti informacijama iz drugih izvora, kao što su javno dostupne informacije iz usluga društvenih medija i komercijalno dostupnih izvora.

Mi ne prikupljamo:

 • Osetljive informacije: molimo vas da nam ne šaljete, niti otkrivate bilo koje osetljive podatke o ličnosti (kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, religijska ili druga uverenja, zdravstveno stanje, osuda za krivična dela ili članstvo u sindikatu) putem ili preko usluga Društva ili na drugi način.

Povezane usluge. Usluge Društva takođe mogu biti povezane sa sajtovima, uključujući sajtove društvenih medija, kojima upravljaju nepovezana društva, i mogu da prenose reklame ili da nude sadržaj, funkcionalnost, igre, biltene, takmičenja ili nagradne igre ili aplikacije koje razvijaju i održavaju nepovezana društva. Društvo nije odgovorno za praksu privatnosti nepovezanih društava, a kada jednom napustite usluge Društva ili kliknete na oglas, potrebno je proverite politiku privatnosti druge usluge koja se primenjuje.

 1. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Mi koristimo podatke o ličnosti koje prikupljamo od vas i u vezi sa vama da bismo:

 1. vam omogućili usluge i funkcije Društva;
 2. izmerili i poboljšali te usluge i funkcije Društva;
 3. poboljšali vaše iskustvo sa online i offline uslugama Društva tako što ćemo dostaviti sadržaj koji ćete smatrati relevantnim i zanimljivim;
 4. obezbedili korisničku podršku i odgovorili na upite;
 5. zaštitili prava Društva i drugih: naročito mogu da postoje slučajevi kada Društvo može koristiti vaše podatke o ličnosti, uključujući situaciju u kojoj Društvo ima dobru nameru da je takva obrada neophodna radi: (i) zaštite, sprovođenja ili odbrane zakonskih prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine Društva, naših Povezanih društava ili njihovih zaposlenih, predstavnika, izvođača radova, davalaca licenci i dobavljača (uključujući izvršenje naših ugovora i naših uslova korišćenja); (ii) zaštite sigurnosti, privatnosti i sigurnosti korisnika usluga Društva ili javnosti; (iii) zaštite Društva, kao i drugih uključenih trećih strana, kao što su dobavljači Društva, protiv prevare ili u svrhu upravljanja rizikom;
 6. poštovali zakon ili pravni postupak; ili (v) odgovorili na zahteve javnih i vladinih organa;
 7. završili korporativnu transakciju, kao što je predložena ili stvarna reorganizacija, spajanje, prodaja, zajedničko ulaganje, ustupanje, prenos ili drugi raspored svih ili bilo kog dela poslovanja, imovine ili zaliha Društva (uključujući vezu sa stečajnim ili drugim sličnim postupkom). Na primer, ako je Društvo uključeno u spajanje ili prenos celog ili materijalnog dela svog poslovanja, Društvo može da prenese vaše informacije strani ili stranama uključenim u transakciju kao deo te transakcije;

Možemo da koristimo anonimne podatke o ličnosti ili informacije koje vas više ne identifikuju lično, čak posredno (npr. statistika) za dodatne svrhe ili radi podele trećim licima.

 1. PO KOM PRAVNOM OSNOVU MI OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Obrada vaših podataka o ličnosti u svrhu:

 • Odeljka 3, slova od a) do e) ove Politike privatnosti koji je neophodan za pružanje usluga Društva i stoga je obavezan, jer se u suprotnom usluge ne mogu pružiti;
 • Odeljka 3, slovo f) ove Politike privatnosti koji je obavezan kako se zahteva prema važećim zakonima; i
 • Odeljka 3, slovo g) ove Politike privatnosti koji se sprovodi na osnovu legitimnog interesa Društva i njegovih drugih ugovornih strana za obavljanje takvih ekonomskih aktivnosti koje su adekvatno uravnotežene sa vašim interesom jer se obrada podataka vrši u granicama strogo neophodnim za obavljanje takvih ekonomskih aktivnosti. Ova aktivnost obrade podataka nije obavezna i možete da izjavite prigovor u bilo kom trenutku kroz modalitete prema Odeljku 11 ove Politike privatnosti.

U nastavku možete naći tabelu sa objašnjenima o napred navedenom pitanju:

Svrha obrade

Pravni osnov

Dobrovoljno ili obavezno pružanje podataka o ličnosti

Odeljak 3 slovo a): Pružanje usluga Društva

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja usluga Društva

Odeljak 3 slovo b):

Analiza i poboljšanje usluga Društva

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi dovelo do smanjenih usluga Društva

Odeljak 3 slovo c): Poboljšanje iskustva korisnika

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi dovelo do smanjenih usluga Društva

Odeljak 3 slovo d): Interakcije korisnika (komentari, učešće na konkursima, itd.).

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja usluga Društva

Odeljak 3 slovo e): Korisnička podrška

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja usluga Društva

Odeljak 3 slovo f):

Zaštita interesa Društva i trećih strana

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja usluga Društva

Odeljak 3 slovo g): Usklađenost sa zakonskom obavezom

Zakonska obaveza

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja usluga Društva

Odeljak 3 slovo h): Korporativna transakcija

Legitimni interes

Pružanje je neophodno

Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na obradu, ali Društvo može nastaviti da obrađuje vaše podatke u slučaju uverljivih legitimnih razloga, koji prevazilaze vaše interese, ili za pravnu odbranu.

 

 1. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

U vezi sa gore navedenim svrhama, podaci se obrađuju putem elektronskih i ručnih sredstava koji su zaštićeni adekvatnim sigurnosnim merama, uzimajući u obzir poslednje stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade kao i rizik od različitih verovatnoća i ozbiljnosti prava i sloboda pojedinaca. U tom smislu, Društvo koristi odgovarajuće administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mere za čuvanje podataka o ličnosti koje poseduje od gubitka, krađe i neovlašćenog korišćenja, otkrivanja ili promene.

 1. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

U svrhe koje su u skladu sa svrhama iz Odeljka 3 ove Politike privatnosti, Društvo može da deli vaše podatke o ličnosti sa sledećim kategorijama primalaca koji se nalaze u ili izvan Evropske Unije u skladu i u granicama odredbe Odeljka 7 ispod:

Treća lica kao pružaoci usluga kojima su poverene aktivnosti obrade i koji su propisno imenovani za obrađivače kada to zahtevaju važeći zakoni, npr. cloud pružaoci usluga, drugi entiteti grupe, pružaoci usluga koji su bili od značaja ili podržavaju usluge Društva - i na taj način, kao primer i bez ograničenja, društva koja pružaju IT usluge, stručnjake, konsultante i advokate;

Društva koja su rezultat korporativnih transakcija, mogućih spajanja, razdvajanja ili drugih transformacija, i

Povezana društva: Naše filijale uključuju članove grupacije The Walt Disney Family of Companies (“Povezana društva”). Za više informacija o Povezanim društvima kontaktirajte privacycontact@disney.com.

Nadležni državni organi u cilju poštovanja važećih zakona.

 1. DA LI JE VAŠ PODATAK O LIČNOSTI PRENET U INOSTRANSTVO?

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneseni u druge zemlje, posebno u Bugarsku i u Španiju, u skladu sa važećim propisima o privatnosti. Imajte na umu da je Evropska komisija priznala neke zemlje koje nisu članice EEP (Evropskog ekonomskog prostora) budući da pružaju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEP i stoga imaju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa lokalnim zakonom. Kompletna lista ovih zemalja je dostupna na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Za prenos u zemlje koje lokalna vlada ne smatra adekvatnim, mi smo uspostavili odgovarajuće i prikladne zaštitne mere namenjene zaštiti vaših podataka o ličnosti i da prenos vaših podataka o ličnosti bude u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su standardne ugovorne klauzule usvojene od strane lokalne vlasti.

Imate pravo da zatražite kopiju gore navedene mere ili dodatne informacije o vašim podacima o ličnosti tako što ćete kontaktirati Društvo na adresu navedenu u Odeljku 11 ove Politike privatnosti.

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku imate pravo da:

 1. dobijete informacije da li su vaši podaci o ličnosti obrađeni ili ne i da budete informisani o njegovom sadržaju i izvoru, proverite njegovu tačnost i zahtevate njegovo ispravljanje, ažuriranje ili dopunu;
 2. pristupite vašim podacima o ličnosti;
 3. zahtevate brisanje, anonimizaciju ili ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u skladu sa lokalnim zakonom;
 4. se protivite obradi vaših podataka o ličnosti koji se zasnivaju na legitimnom interesu;
 5. zahtevate da Društvo ograniči obradu vaših podataka o ličnosti gde:
  • osporavate tačnost podataka o ličnosti dok ne preduzmemo dovoljne korake da ispravimo ili proverimo njihovu tačnost;
  • je obrada nezakonita ali ne želite da obrišemo podatke;
  • nam više nisu potrebni podaci o ličnosti u svrhu obrade, ali Vi zahtevate to radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane zakonitih potraživanja;
  • ste izjavili prigovor na obradu opravdanu na legitimnim osnovama u skladu sa tačkom d) dole, a mi nemamo preovlađujuće i uverljive legitimne razloge za nastavak takve obrade; ili
 6. od Društva dobijete ograničenje obrade gde ste izjavili prigovor na obradu koja se zasniva na legitimnom interesu čekajući potvrdu da li Društvo ima uverljive legitimne razloge za nastavak obrade;
 7. primite elektronsku kopiju vaših podataka o ličnosti, ako želite da prenesete vaše podatke o ličnosti koje ste dali Društvu, kada se lični podaci obrađuju automatskim sredstvima i obrada je ili (i) zasnovana na vašem pristanku ili (ii) neophodna za obavljanje usluga Društva ("pravo na prenosivost podataka");
 8. podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U vezi sa napred navedenim, možete poslati vaš zahtev na adresu navedenu u Odeljku 11 ove Politike privatnosti. U Vašem zahtevu molimo Vas da navedete Vašu e-mail adresu, ime, adresu i broj telefona i jasno navedete kojim informacijama želite pristupiti, promeniti, ažurirati, zabraniti ili obrisati.

Zapamtite da čak i nakon što ugasite svoj nalog, ili ako od nas zatražite da obrišemo vaše podatke o ličnosti, kopije nekih informacija sa vašeg naloga mogu ostati vidljive u nekim okolnostima kada ste, na primer, podelili informacije na društvenim medijima ili drugim uslugama ili, na primer, kada je zadržavanje takvih kopija neophodno za poštovanje zakonske obaveze ili pravne odbrane. Zbog prirode caching tehnologije, vaš nalog možda neće biti odmah nedostupan drugima. Takođe možemo da zadržimo rezervne informacije koje se odnose na vaš nalog na našim serverima neko vreme nakon otkazivanja ili nakon vašeg zahteva za brisanje, da bi bilo u skladu sa važećim zakonom.

U svim gore navedenim slučajevima, možemo vas kontaktirati i zatražiti više informacija, koje su ili mogu biti potrebne da pravilno obradimo vaš zahtev.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Mi ćemo zadržati vaše podatke samo za period koji je potreban da bi se ispunila svrha za koju su prikupljeni podaci kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti. U svakom slučaju, sledeći periodi zadržavanja će se primeniti na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe navedene u nastavku:

 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slova od a) do g) ove Politike privatnosti su zadržani za vreme pružanja usluge Društva plus dužina bilo kog primenjivog zakonskog roka zastarelosti nakon prestanka usluga Društva;

Na kraju perioda zadržavanja vaši podaci o ličnosti će biti obrisani, anonimizirani ili objedinjeni.

 1. AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo može izmeniti ili ažurirati ovu Politiku privatnosti iz bilo kog razloga (uključujući, ali ne ograničavajući se na izmene važećeg zakona i tumačenja, odluke, mišljenja i naredbe koje se odnose na takav primenjivi zakon). Molimo vas da pogledate datum stupanja na snagu na vrhu ove Politike privatnosti da vidite kada je poslednji put revidiran. Bilo kakve izmene ove Politike privatnosti biće unapred obaveštene objavljivanjem revidirane Politike privatnosti o uslugama Društva. Ako napravimo materijalne promene ove Politike privatnosti, koja menja prirodu ili obradu, ili proširuje naša prava da koristimo podatke o ličnosti koje smo već prikupili od vas, obavestićemo vas unapred i pružiti vam izbor o našoj daljoj upotrebi podataka o ličnosti, što može biti zahtevano važećim zakonom.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, molimo vas da kontaktirate Društvo na sledeću e-mail adresu fngprivacy_bg@fox.com.